Belépés

Rekordlista

A lap egyik legnépszerűbb rovata 1966 óta regisztrálja és közli a bejelentett rekordhalakat. A bejelentések között megtalálhatók a szerencsés kezű kezdők és gyakorlott horgászok rekordhalai, és egyre növekvő számban a jól felkészült, a horgászat csínját-bínját ismerő, többszörös rekorderek fogásai is.

A Rekordlista a kiemelkedő fogásokkal, a horgászvizek népszerűsítésével, eredményes fogási módszerekkel, csalikkal, nagy halak fogásának jellemzőivel, a pikkelyvizsgálatokon keresztül a halak korával ismertet meg és ezzel is szolgálja a horgászkultúrát. Az olvasók leveleiből is kiderül: sokan a rekordlistás beszámolók összevetéséből leszűrt tapasztalataikat hasznosítják horgászatukban.

Ez mutatja a Rekordlista közvetlen hasznát és közvetetten pedig a több év és évtized fogásainak összehasonlítása igen hasznos tapasztalatokat nyújt a halgazdálkodással és kutatással foglalkozó szakembereknek. Vajon ki gondolta volna, hogy egy több ezer éves harcsamaradványt vizsgáló régészeti kutatáshoz is összehasonlító adatsorokat tud szolgáltatni a hazai Rekordlista.

Természetesen a Rekordlista önmagában is érték, - amelyben ugyanúgy mint a vadászok a kiemelkedő trófeákat - a horgászok a kiemelkedő fogásokat, nagy halakat regisztrálják. A horgásztársakat szerkesztőségünk arra kéri: a rekordhalak bejelentésre vonatkozó előírást tartsák be, a hiteles regisztráció érdekében. A rekordlista hiteléért mindig a beküldők és az újság együtt felelős.

Előfordulhat, hogy egy hitelesítő bélyegző vagy aláírás gyorsan nem szerezhető meg. Közöljék ezt velünk, és mi megvárjuk annak pótlását. Beküldhető a rekordhal bejelentés a hiányzó igazolás nélkül, mi ezt iktatjuk és csak akkor közöljük a rovatban, ha a hiányzó hitelesítés megérkezik. Ez esetben a bejelentés mellett kérjük közöljék, kitől, milyen igazolást és mikorra várnak. Ugyanez az eljárás, ha a fénykép elkészültére kell várni.
Pikkelyminta
A halról vett pikkelyminta vizsgálatából megállapítható az állat életkora, növekedési körülményei. A pikkelymintából tudományos következtetések hasznosíthatók a halgazdálkodásban. E minta a fogás hiteles bizonyítékát is adja. A legalkalmasabb a minta az ábrán látható helyről, az oldalvonal felett, a fej és a hátúszó közti területről származó pikkely. A pikkelyt éles késsel, alulról alányúlva és óvatosan felfelé tolva választhatjuk le. Ezekből válasszunk ki épszélű, hibátlan példányokat és két papírlap között, kissé lenyomva szárítsuk meg, és kis papírtasakban csatoljunk legalább 4-5 pikkelyt a bejelentésünkhöz.
Fénykép
Örvendetesen gyarapszanak a rekordlistára beküldött fotók. Ezzel egyrészt gazdagabb lesz a rekordlista, másrészt a kép a fogás hitelességéhez is fontos adalék. Kérjük, hogy lehetőség szerint az igazolólap mellé mellékeljenek fotót, mégpedig színeset, mert mint az olvasók is láthatják, a MAGYAR HORGÁSZ immár minden oldalon színes nyomással jelenik meg. A felvétel a halakat lehetőleg oldalnézetben ábrázolja, közelről, és a méretarányosságot a mellé helyezett gyufásdoboz, újságlap, centiméter bizonyítsa.

Fényképezésnél lehetőleg mindig vegyük kézbe a kifogott halat, ne kötélen, bilincsen, innen-onnan lógatva, esetleg haltartóhálóba merevedve készítsük róla a felvételeket. A képek készítésénél ügyeljünk arra, hogy a halak természetes nagyságát hitelesen adjuk vissza. Alsó nézetből ne fényképezzük a rekordhalakat, elég nagyok azok amúgy is nincs szükségük irreális megjelenésre. A halakat kezünkben tartva ne emeljük magasba, mivel így több esetben torzít a kép. Az automata gépek fénymérőjét gyakran becsapja a nagy, világos háttér (égbolt, vízfelület stb.) így a kép maga sötét lesz. Sokat segít ilyenkor a vaku, vagy az a megoldás, ha a felvételt a horgászhoz és a halhoz hasonló megvilágíttatású háttér előtt készítjük el. Vigyázzunk arra is, hogy a vaku fénye ablakról, tükörről visszatükröződik, képünk így is sötét lesz.

A felvételeken csak a hal kifogója és - ha van - segítője legyen rajta. Közöljük, melyik közülük a horgász! A képek jól megvilágítottak, élesek, színhelyesek legyenek. Kerüljék az éjszakai felvételeket, mert ezek a vakuhasználat ellenére a sajtóközlésre majd minden esetben alkalmatlanok. A méretük legalább 8,5x8,5 vagy ennél nagyobb legyen. A képet sose tűzzük kapcsológéppel az iratokhoz, lehetőleg külön tasakban (borítékban) helyezzük el, esetleg külön papír közé tételével, gemkapoccsal szorítsuk a bejelentéshez.

Reméljük, hogy sok szép rekordhalról kapunk Önöktől gondosan kitöltött, hitelesített bejelentéseket, jó fényképek és - ha lehet - gondosan leválasztott pikkelyek kíséretében.