Belépés

Választmányi határozatok - 2017.

MOHOSZ VÁLASZTMÁNYA 2017. ÉVI HATÁROZATAI
A 2017. május 26-i ülésen hozott határozatok:

V-1/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a határozatok végrehajtásáról és az elmúlt időszakban végzett munkáról szóló elnöki beszámolót elfogadja.

V-2/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya elfogadja a V-29/2016, V-30/2016, V-31/2016, valamint a V-54,55,57/2016. sz. határozatok előterjesztés szerinti módosítását és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a V-38/2016. sz. határozatot.

V-3/2017. sz. határozat:
A Választmány a tervezett agárdi SZIE Kutatóbázissal kapcsolatos, a szövetségi ingatlant érintő - a tervezett fejlesztés megvalósulása esetére életbelépő - tartós kötelezettségvállalásról és egyéb szerződésekről szóló előterjesztést elfogadta, a szükséges földhasználati és egyéb szerződések megkötéséhez hozzájárul, azok megkötését az Elnökség hatáskörébe utalja.

V-4/2017. sz. határozat:
A Választmány az előterjesztést elfogadta, a Kajászó külterület 055/8 hrsz-ú földterület megvásárlását jóváhagyta.

V-5/2017. sz. határozat:
A Választmány a Tihanyi Belső-tó K.T.H. Np. Kft. megvásárlásáról és a kapcsolt cégjogi lépésekről szóló beszámolót elfogadta.

V-6/2017. sz. határozat:
A Választmány a Horgászjegy.hu Kft. megvásárlását jóváhagyta.

V-7/2017. sz. határozat:
A Választmány az Ó utcai ingatlan előterjesztés szerinti bérbeadását jóváhagyta.

V-8/2017. sz. határozat:
A Választmány a Siófok belterület 9672/1/A/48 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

V-9/2017. sz. határozat:
A Választmány felhatalmazza az Elnökséget, hogy a DRV Rt. Horgász Egyesületek Szövetsége esetében az alapszabályi- és a működési minimumfeltételek teljesülésének érdekében tegyen átfogó javaslatot a további jogi lépések megtételére és annak konkrét megvalósításáról, vagy meghiúsulás esetén a szövetségi tagság megszüntetéséről a következő rendes választmányi ülésen hozzon határozatot.

V-10/2017. sz. határozat:
A Választmány felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége jogi- és anyagi helyzetének rendezésére tegyen átfogó javaslatot és annak konkrét megvalósításáról, vagy meghiúsulás esetén a szövetségi tagság megszüntetéséről a következő rendes választmányi ülésen hozzon határozatot.

V-11/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2016. évi MOHOSZ tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi tagi létszámokról, a tagi, értékcikk forgalmi, fogási és halasítási adatgyűjtés jelenlegi helyzetéről, az egységes szövetségi adatgyűjtési rendszer kiépítéséről, a minimumfeltételek teljesítésének tapasztalatairól, azok ellenőrzéséről és a szükséges további intézkedésekről; a SZÁK és a horgászjegy.hu szövetségi működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.

V-12/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a Felügyelő Bizottság véleménye és a független könyvvizsgáló jelentése ismeretében, az Elnökség javaslatára 817.790 eFt eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 1.409.760 eFt bevételi és 1.327.741 eFt kiadási főösszeggel, 82.019 eFt realizált halmozott eredménnyel elfogadott.

V-13/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta, majd 2.224.755 eFt bevételi és 2.172.717 eFt kiadási főösszeggel elfogadta a MOHOSZ 2017. évi költségvetését, valamint egyidejűleg a Szövetségi Iroda (ideértve a Velencei-tavi Kirendeltség és a Kajászói Tógazdaság állományát is) éves költségvetési létszámkeretét 42 státuszban állapította meg.

V-14/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az új jogszabályi környezetnek megfelelően megalakuló országos sportszakmai szervezetekbe történő MOHOSZ belépésről szóló előterjesztést elfogadta.

V-15/2017. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a MAHOP státuszáról, a MOHOSZ tárgyi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

Lezárva: 2017.05.26.