Belépés

Terítéken a KHESZ 2016. évi haltelepítései

khesz haltelepites_2016_03.jpg

A 2016-os év választóvonal volt a hazai vizek horgászatában. A 2015. év végén lejárt haszonbérletű halgazdálkodási vízterületek legnagyobb része ez év elejétől országosan horgászkezelésbe kerülhetett, így történt ez a Körösök vidékén is. Ebből következően a térség nagyvizei immár szakaszolás nélkül egységesen, kizárólag horgászati hasznosítás mellett, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének címerét viseli. Összefoglaló cikkünkben tájékoztatást adunk arról, hogyan és milyen eredményekkel zárultak az új hasznosítási ciklus első évében a KHESZ haltelepítései.
A telepítések alapját továbbra is a KHESZ által kiadott területi jegyekből származó bevétel 57 százaléka adja. A 2016. évi haltelepítésekre fordított keretösszeget a 2010-2015. közötti ötéves ciklus haltelepítésekre fordított költségéből számított átlaggal összehasonlítva, az idei telepítésekre fordított költség több mint a duplájára emelkedett, így a korábbi 600 hektár vízterület telepítésére fordított 57 millió forinttal szemben a 2200 hektár vízterületre immár 133,4 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre. Az év 352 napját hátunk mögött tudva elmondhatjuk, a tényleges területi jegybevétellel szemben – sok év tapasztalata mellett is – 2016. év elején 33 százalékkal alacsonyabb összeggel kalkuláltunk. Ez a KHESZ Vezetőségének „kellemes csalódást” okozott.
A telepítések megtervezésénél többek között az is szempont volt, hogy a KHESZ által több éve kezelt vízterületek – mint például a két Sirató-holtág – haltelepítési volumenét szinten tartsuk vagy emeljük. Az idei halbeszerzési lehetőségeket több halfajnál jobbára a túlkereslet határozta meg, ezért nem minden halfajt és korosztályát sikerült az elképzeléseknek és a terveknek megfelelően beszerezni és betelepíteni.
Évtizedes „örökzöld” témaként köszöntek vissza az egyes Körös-szakaszok korábban eltérő hasznosításából (horgászat kontra halászat) adódó telepítési „aggodalmak” és az ebből levont horgászkritikák, mely szerint a horgászpénzből kihelyezett halak a telepítés helyétől 20-30, de akár 50 km-t is elúsznak. Idei évtől ez a rendre aktuális dilemma okafogyottá vált, hiszen a halak – például a tógazdaságban nevelt háromnyaras pontyok – immár vándorlásukat a teljes hazai körösi vízrendszeren a kihelyezési helytől lefelé egészen a Hármas-Körös 12. folyamkilométeréig a KHESZ „égisze” alatt tehetik. Mivel azonban a Tisza halgazdálkodási-horgászati kezelői is horgászszövetségek, és a telepítések hasonló alapelvek szerint történnek ott is, a halállomány jelenleg a teljes hazai élővízi-rendszeren szabadon vándorolhat, útjukat – a mesterségesen létesített műtárgyak kivételével – nem gátolja semmi.

khesz haltelepites_2016_01.jpg

Sok horgász izgatottan kísérte figyelemmel az idei háromnyaras ponty telepítéseket. Ezúton oszlatjuk el azt a vízparti – sokszor negatív – véleményt, mely szerint a területnövekedés, adott vizeken lényegesen alacsonyabb arányú haltelepítéseket fog jelenteni. Sem a folyók sem a zárt vizek esetében nem igazak azok a vízparti okfejtések, hogy „több víz került a KHESZ-hez, de a bevételek jelentősen nem emelkedtek, ezért mindenhova jóval kevesebb háromnyaras ponty jut.”
Szintén kardinális kérdésként élték meg jó néhány vízen a horgásztársak az ivadék (egynyaras) és növendék (kétnyaras) korosztályú ponty telepítéseket. Étvágyuk és kapókedvük igen aktív volt a fiatal halaknak, jelenlétük sokszor csapatos, a horogszúrás okozta tapasztalatuk még csak kialakulóban, ezért gyakran vendégeskedtek a horgon. Ezt figyelembe véve, igyekeztünk ezeket a „gyermek” pontyokat a zárt vizeken kisebb arányban kihelyezni, azonban létjogosultságuk egy jó érzésű halgazdálkodó és egy halbarát, jövőt is szem előtt tartó horgásztárs számára nem kérdőjelezhető meg.
Ezek a fiatalabb pontyok az adott vízteret hamar belakják, eredményesebben alkalmazkodnak annak körülményeihez háromnyaras telepítésű társaiknál és a kritikus fogható méret közeli 32-38 centiméteres kort „túlélve” lényegesen jobb eséllyel fejlődhetnek egyedülálló horgászélményt adó kapitális halakká. A háromnyaras pontyok adott kihelyezési összsúlyban az egynyarasnál hússzor, a kétnyarasnál háromszor nagyobb darabszámban vannak jelen, így telepítésük évről-évre biztosítja a visszafogható méretű, „horogérett” pontyra irányuló igényeket.
A teljes 2016. évi ponty telepítés 6 százaléka volt 4-8 dkg-os egynyaras (pikkelyes), 15 százaléka 35-85 dkg-os kétnyaras, míg 79 százaléka horogérett háromnyaras ponty. Kérjük a fiatalabb korosztályú pontyállomány fokozott kíméletét!

khesz haltelepites_2016_05.jpg

Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve több, 2016-ban kezelésre átadott Észak- és Dél-békési csatorna állapota vagy egyáltalán nem, vagy csak alacsonyabb arányban tette lehetővé a haltelepítéseket.


A 2016. évi haltelepítés főbb adatai:


• Telepített halfajok: ponty, compó, jász, kecsege, csuka, süllő, harcsa, sügér és vegyes keszegfélék.
• Százalékos arányában a ponty különböző korosztályai több mint 80 százalékot, a ragadozók 8 százalékot, az egyéb őshonos halfajok 12 százalékot tettek ki.
• A ponty 1-2-3 nyaras korosztályai összegezve összesen 162.163 kg, előnevelt ponty 340.000 darab.
• Előnevelt ragadozó halfajok 460.800 darab, idősebb korosztályokból további 1000 kg-ot meghaladó mennyiség.
• Egynyaras kecsege 4000 darab, vegyes korosztályú compó 827 kg, vegyes korosztályú keszegféle 12.063 kg került telepítésre.
• A KHESZ által már több éve kezelt vízterületek háromnyaras ponty telepítési mennyiségét szinten tartani, vagy helyenként további 5-10 százalékkal emelni tudtuk.
• A beszerzési lehetőségek függvényében figyelmet fordítottunk a frissen kezelésbe vett vízterületek ragadozó halállományára és a ritkább őshonos békés halakra is.
• A haltelepítések súlyozottan kerültek meghatározásra, figyelembe véve az adott vízterület típusát, állapotát, vízminőségét, látogatottságát és az egyéb befolyásoló tényezőket.
• A haltelepítések közúti szállítására további közel 3 millió forintot fordítottunk.
• A KHESZ által üzemeltett halastavak (ecsegfalvi és csökmői halastórendszer) stabil alapot biztosítottak a két- és háromnyaras pontyok telepítéséhez.

khesz haltelepites_2016_04.jpg

khesz haltelepites_2016_02.jpg

Fentieket figyelembe véve elmondható, hogy sikeres halgazdálkodási évet zárt a KHESZ. Bízunk abban, hogy az elkövetkező években a tendenciák tovább növelhetők lesznek, a különböző halfajok és korosztályok telepítési mennyiségét növelni, vagy javítani tudjuk ezzel elősegítve a Körösök vízrendszerének horgászati vonzerejét és a horgászélményeket generáló jobb halfogási lehetőségéket.