Belépés

A versenyengedélyről

Tájékoztató a „Versenyengedélyről” a megyei és országos horgászversenyeken indulni kívánók részére. A MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának döntése értelmében 2005. január 1-jétől csak és kizárólag azok a versenyzők indulhatnak a megyei, területi szövetségek által szervezett versenyeken és az országos versenyeken, az országos egyéni, csapat és klub bajnokságokon, akik "Versenyengedéllyel", versenyzői igazolvánnyal, rendelkeznek. A versenyengedélyt a versenyezni kívánó horgászok részére a MOHOSZ állítja ki, regisztrálja a versenyzőt, szükség szerint az adatváltozásokat átvezeti, indokolt esetben a versenyengedélyt visszavonhatja.

A versenyzői igazolvány a MOHOSZ hivatalos okirata, a versenyengedély igazolja, hogy a horgászversenyző az érvényesítés évében indulhat megyei és országos versenyeken. A versenyengedélybe jogosulatlanul beírni, azt hamisítani, átruházni tilos!

A MOHOSZ Versenyengedélye igénylésekor az alábbi adatokat kell megküldeni az országos szövetséghez. 

Versenyző neve: 
Versenyző születési helye és ideje: 
Versenyző lakcíme: 
Horgász Egyesület neve: 
Megyei/területi Tagszövetség neve (ahová az egyesület tartozik): 
Versenyző egyesületi tagságának kezdete:

A versenyző alapadatait, a versenyengedélyének érvényességét, a versenysport igazolt versenyzői regisztrációjában nyilvántartják.

A versenyengedély igénylésének és érvényesítésének módja:

2011. évig az engedélyek kiadása a következőképpen történt: A versenyző egyesülete az adott adatokkal megküldte versenyengedély igénylését a megyei/területi horgász szövetségekhez, melyek továbbították azt MOHOSZ szövetségi irodája felé.

Az országos szövetség kiállította a versenyzői igazolványt, érvényesítette az adott évre, majd visszaküldte a megyei/területi horgász szövetséghez, ahonnan továbbították az egyesület, esetleg a horgász felé.

A versenyengedély kiadását egyszeri kiállítási díj terhelte.

2012-től a „Versenyengedélyek” kiadásának folyamata:
A MOHOSZ Választmányának döntése szerint 2012-től a hazai megyei, területi szövetségi, országos egyéni, csapat és klub bajnokságokon kötelezően előírt "Versenyengedély" igazolványok kiállításakor és az évenkénti meghosszabbításakor a versenyzőnek éves tagdíjat kell fizetni. A felnőtt versenyzők tagdíja 2000.-Ft/ év az ifjúsági versenyzők tagdíja 800.-Ft/ év. A 14 éven aluli horgászversenyzők és a fogyatékkal élők versenyein indulók versenyengedélyeinek kiállítása és meghosszabbítása díjmentesen történik. (Az a versenyző, aki az adott évben tölti be a 14. életévét, díjmentes; az a versenyző, aki az adott évben tölti be a 18. életévét, ifjúsági versenyzőnek számít)

A horgászversenyzők által fizetett tagdíjbevételt a MOHOSZ a költségvetésében elkülönítetten kezeli és azt a versenysport, azon belül nagyobb arányban a nemzetközi versenyek finanszírozására fordítja.

A versenyengedélyek, igazolványok kiállítását a MOHOSZ, míg érvényességét, meghosszabbítását, a versenyzői tagdíj lerovását követően a megyei, területi szövetségek végzik.

Az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező versenyzők nyilvántartását a szövetségek adatközlése alapján a MOHOSZ szövetségi iroda végzi. A versenyzői igazolványok igénylése a korábbi megszokott rendben és változatlan adatokkal történik. Majd miután a MOHOSZ szövetségi iroda kiállítja és regisztrálja az új engedélyt, érvényesítés nélkül visszaküldi a megyei/területi horgász szövetséghez, ahol az éves tagdíj befizetését igazolandó rákerül, az adott évre érvényes, "versenyző bélyeg".

Kérjük a kedves sporttársakat, versenyzőket, hogy a verseny engedélyek átvételekor ellenőrizzék igazolványukat, abban található adataikat, és a versenyengedélyt a megfelelő helyen írják alá, ezzel elismerik, elfogadják és kötelezően betartják az amatőr sportolókra és a versenyhorgászokra is vonatkozó szabályokat és előírásokat!

A versenyigazolvány-versenyengedély birtokosa aláírásával saját magára és versenytársaira nézve is kötelezően elfogadja és betartja a következőket:
• Mint sporthorgász fogadom, hogy igazolt versenyhorgászként rendszeresen részt veszek egyesületi, területi, megyei és országos; valamint az országos versenynaptárban található nyílt nevezéses versenyeken, bajnokságokon, kupákon.
• A versenyzői tevékenység során mindenkor arra törekszem, hogy a horgászversenysport megítélése, színvonala, elismertsége és népszerűsége növekedjen.
• Versenyeken mindig a sportszerűség és horgászbarátság elveinek, az országos versenyszabályzatoknak, valamint a mindenkori versenykiírás és kapcsolódó szabályainak, és a Nemzetközi Horgászversenysport Szövetség (C.I.P.S. és alszövetségei) által meghatározott nemzetközi versenyszabályok, betartására törekszem.
• Tevékenységemmel, aktivitásommal, ismereteimmel segítem a versenyhorgászattal ismerkedőket, a kezdő versenyzőket.
• Óvom és védem a vizek és a vízpartok természeti állapotát, környezetét; különös figyelmet fordítok a vizek halállományára és a fogott halzsákmánnyal körültekintően, óvatosan bánok, hogy sérülésmentesen lehessen visszaengedni a vízbe.