Belépés

Pályázati kiírás - táborok

A Magyar Országos Horgász Szövetség részletes pályázati kiírása a 2017. évi horgásztáborok támogatására

taboripalyazat_2017.jpg

A MOHOSZ Elnöksége és a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága a jelen felhívással a Magyar Horgász 2017. áprilisi számában megjelentetett felhívást kiegészítve a gyermek és ifjúsági horgásztáborok megrendezésének 2017. évi támogatási pályázatát hirdeti meg, melynek fedezetét az "Országos gyermekhorgász területi jegyek" bevételéből elkülönített céltámogatási alap, illetve a tárgyi állami céltámogatás biztosítja.

1. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint. Az Elnökség a pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret megemelésére.

2. A pályázaton résztvevők köre és a benyújtható pályázatok száma:
Pályázatot adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei, melyek legalább 2016.01.01-től a szövetségi rendszer részei.
Tagszervezet esetében maximum 2, tagszervezeti tagegyesület esetében pedig 1 pályázat nyújtható be, azonban egy pályázat több tábori turnust is tartalmazhat.

3. Igényelhető támogatás:
Pályázatonként minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft, de a támogatható költségek maximum 50 %-a, illetve maximum 5.000 Ft/fő/nap (a táborban résztvevő horgászok létszámára vetítve).

4.Támogatható költségek:
A jogszabályoknak megfelelő számlával igazolt, a táborzárás időpontját követő 30 napon belül pénzügyileg teljesített
(1) étkezési és szállásköltségek,
(2) utazási költségek (kirándulások, vízpart megközelítésének csoportos költségei)
(3) a tábor során történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, tárgyjutalmak, területi engedély; ide nem értve az állami jegyet, ifjúságiaknál és egyéb kötelezetteknél az ESZH bélyeget, valamint a horgászigazolványt)
(4) táborvezetők, segítők (1)-(2) pont szerinti költségei (az összes támogatható költség 10%-a erejéig).

5. A pályázat tartami és formai követelményei:
A pályázat a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető pályázati adatlapot kitöltve adható be. Amennyiben horgászegyesület a pályázó, az adatlapon kötelezően kitöltendő elem a területi szövetség támogató nyilatkozata.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatot elektronikus formában (.pdf) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre vagy postai úton a MOHOSZ 1511 Budapest, Pf. 7. címre kell beküldeni legkésőbb 2017. május 15-ig (e-mail vagy postai feladás napja).

7. Kizárólag a kiírás szerinti, hiánytalanul kitöltött adatlapon, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottsága bírálja el, majd a támogatási döntést az Elnökség hagyja jóvá. A pályázat nyerteseinek kiértesítése 2017. május 31-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai:
(1) A résztvevők száma, lakóhely, korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek),
(2) a tábor időtartama és jellege (bentlakásos vagy napközis), a tábor keretében nyújtott ellátások, programok, kiegészítő programok és azok színvonala,
(3) a résztvevők költségtérítési kötelezettségének (részvételi díj) összege, illetve az egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága.

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:
A nyertes pályázókkal a MOHOSZ támogatási szerződést köt. A 8. pont szerinti döntés alapján a szerződésben az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható, erre hivatkozással a tábor pályázatban leadott programja nem módosulhat. A támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra és a támogatási szerződésben rögzítésre kerülő időszakban felmerülő, igazolt költségekre használható. A vissza nem térítendő támogatási összeg a támogatási szerződés hatálybalépését (mindkét fél részéről történő aláírás) követő 15 napon belül egyösszegű támogatási előlegként kerül a kedvezményezett bankszámlájára átutalásra.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgásztáborról a Támogatott szöveges szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küld a Támogató részére, legkésőbb 2017. szeptember 30-ig, elektronikus formában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy postai úton a MOHOSZ címére (1124 Budapest, Korompai u. 17.).
(1) Szöveges beszámoló: tartalmazza a tábor tényleges létszámát (részvevők neve és lakcíme, beleértve 4. (4) szerinti személyeket is), a programok, események leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR-ban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a tábori életről.
(2) Pénzügyi elszámolás: tételes bevételi és kiadási jogcímenként tartalmazza a tábor teljes, megvalósult költségvetését, ezen belül külön megjelölve a pályázati elszámolás részét képező tételeket. Az elszámoláshoz mellékelni kell a tábor költségeinek (támogatás+önrész, költségvetés alapján) hitelesített (aláírt, bélyegzővel ellátott) számlamásolatait, valamint azok pénzügyi teljesítésének hiteles igazolását. A számlák, pénzügyi bizonylatok megőrzési idejét a tárgyi jogszabály szerinti időtartamban biztosítani kell.

11. A támogatás nem szerződésszerű felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, amit a MOHOSZ írásbeli felszólítása alapján a Támogatott 8 munkanapon belül köteles a támogatás átutalásának (banki jóváírásának) napjától a visszafizetés (banki jóváírásának) napjáig történő időszakra számított, a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel a Támogató részére visszafizetni.

12. Elérhetőség:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást: Kapcsolattartó: Kovács Ákos halgazdálkodási szakügyintéző, az Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság titkára; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Telefon: 06-1-248-2593.

A pályázathoz az adatlap elérhető ITT!